poliglotawkilkukrokach.pl

Szkolenia i usługi BHP

Profesjonalna obsługa BHP  firm

Nasza firma już od wielu lat pomaga zarówno małym przedsiębiorstwom, jak i wielkim instytucjom dbać o zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Skupiamy się nie tylko na samej profilaktyce wypadków i zdarzeń niebezpiecznych - zapewniamy niezbędny sprzęt i pomagamy wdrożyć odpowiednie procedury na wypadek wystąpienia takich sytuacji.

szkolenia bhp poznań

Szkolenia BHP dla firm

Zapewnienie odpowiednich standardów BHP swoim pracownikom jest nie tylko możliwością, ale i obowiązkiem każdego pracodawcy. Obowiązkiem, z którego jest on zresztą sumiennie rozliczany podczas różnorakich kontroli przeprowadzanych przez instytucje państwa. 

Kontrole takie potrafią być naprawdę surowe, a w razie najmniejszego nawet uchybienia właściciel firmy musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami - nie zawsze tylko tymi finansowymi. Aby temu zapobiec, warto skontaktować się z naszą firmą w celu nawiązania kompleksowej, stałej współpracy. Nie tylko pomożemy zaliczyć kontrolę, ale - co dużo ważniejsze - naprawdę ochronimy życie pracowników.

Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa i higieny pracy w wielu - często kompletnie od siebie różnych - firmach. Jesteśmy przygotowani do obsługi zakładów produkcji, sklepów wielkopowierzchniowych, pracowni specjalistycznych, prac remontowo-budowlanych i nie tylko. Wszyscy nasi pracownicy przeszli niezbędne szkolenia specjalizacyjne, co umożliwia im pracę w bardzo różnych warunkach.

Nasze usługi świadczymy w oparciu o najnowszej generacji technologie i urządzenia światowej sławy producentów. To dzięki nim jesteśmy w stanie wyznaczyć odpowiednią ścieżkę ewakuacji, opracować kompleksowy system przeciwpożarowy dopasowany do rodzaju i przeznaczenia budynków, wdrożyć w firmie klienta optymalne procedury alarmowe i znacznie więcej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom jesteśmy w stanie stale monitorować sytuację i reagować jeszcze przed tym, jak dojdzie do jakiegokolwiek zagrożenia. 

Oczywiście, naszą główną misją jest prewencja niebezpiecznych zdarzeń, Naszą pomoc klientom świadczymy jednak zarówno zarówno jeszcze na etapie planowania działań, jak i już bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Gdy tylko na terenie firmy klienta dojdzie do jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku - nasi specjaliści pomogą w odpowiedni sposób zabezpieczyć miejsce, stworzyć raport i przygotować się do kontroli. Wspieramy w postępowaniach powypadkowych - reprezentujemy przed sądem i ZUS-em. Przeprowadzamy również kontrole wewnętrzne oraz audyty mające na celu określenie jak poprawne są rozwiązania BHP zaimplementowane w firmie.